Tiên Hưng: Tổng giá trị sản xuất đạt 96,8 tỷ đồng
Ngày 28/01/2015
Lượt xem: 68969

Năm 2014, xã Tiên Hưng thực hiện thắng lợi khá toàn diện các chỉ tiêu kinh tế xã hội, tổng giá trị sản xuất đạt 96,8 tỷ đồng, tăng 11,5% so với năm 2013; cơ cấu các ngành nông nghiệp - công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp- xây dựng và dịch vụ tương ứng 55,5% - 16,5% - 28%. Bình quân thu nhập đầu người đạt 28,1 triệu đồng/năm.

Trong đó, kinh tế nông nghiệp tiếp tục có nhiều kết quả nổi bật, tổng diện tích gieo cấy lúa cả năm 381 ha, năng suất 61,5 tạ/ha. Diện tích rau màu 160 ha. Diện tích cho giá trị sản lượng thu nhập trên 100 triệu đồng/ha/năm trên địa bàn xã là 175 ha. Diện tích nuôi trồng thuỷ sản 122 ha, sản lượng 780 tấn. Lĩnh vực giáo dục, văn hoá, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, số hộ nghèo giảm còn 3,7%. Xã hoàn thành 13/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Năm 2015, xã Tiên Hưng phấn đấu, tổng giá trị sản xuất theo giá hiện hành đạt 106,6 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2014. Tỷ trọng kinh tế nông nghiệp - công nghiệp, xây dựng - dịch vụ: 53% - 17,4% - 29,6%. Bình quân thu nhập đầu người 30 triệu đồng/năm, đạt thêm 2 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nâng tổng số tiêu chí xây dựng nông thôn mới lên 15/19 tiêu chí.

Nguồn: daitienlang.vn
Ý kiến phản hồi
Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.
Đài Phát Thanh Tiên Lãng xin chân thành cảm ơn !
Captcha

Tin mới hơn
Hiển thị : 60 / 1205 kết quả
Trang: 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 «  ·  » 
Tin cũ hơn
Hiển thị : 23 / 23 kết quả
Trang: 1 - 2 - 3 «  ·  » 

Thông tin doanh nghiệp

Ý kiến - Phản hồi

  • Tự Cường
  • Tiên Tiến
  • Quyết Tiến
  • Khởi Nghĩa
  • Cấp Tiến
  • Kiến thiết
  • Thị trấn
  • Quang Phục

Liên kết