Tinh thần Quốc khánh 2/9 đời đời bất diệt
Ngày 29/08/2014
Lượt xem: 3939

Ngày này, cách đây 69 năm, 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên Ngôn độc lập, tuyên bố thành lập Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Trải qua bao nhiêu thăng trầm, biến cố, từ đây, Việt Nam chính thức trở thành một nước độc lập, nhân dân được hưởng cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc.

Phát huy tinh thần ngày quốc khánh 2/9 bất diệt, toàn thể dân tộc Việt Nam đoàn kết một lòng, đánh bại thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và tay sai, từng bước vượt qua khó khăn, tiến lên chủ nghĩa xã hội. 69 năm qua là một chặng đường dài ghi đậm dấu ấn sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng Sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, lòng yêu nước nồng nàn và tình yêu hòa bình của toàn thể nhân dân Việt Nam.

Trở lại bối cảnh lịch sử của nước ta những năm 30 – 40 của thế kỷ trước, nhân dân ta phải chịu cảnh một cổ đôi tròng, thực dân Pháp và chính quyền phong kiến bóc lột, đàn áp tàn ác. Nhiều phong trào đấu tranh đòi dân chủ, dân quyền từ tự phát đến tự giác đều bị thất bại. Ngày 3/2/1930, dưới sự chủ trì của đại diện Quốc tế Cộng sản Nguyễn Ái Quốc, hội nghị hợp nhất 3 tổ chức đảng được tổ chức, Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức ra đời từ đây và tham gia lãnh đạo nhân dân thực hiện các phong trào cách mạng. Năm 1941, sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh về nước, trực tiếp sát cánh cùng nhân dân đấu tranh giành độc lập, tự do. Năm 1945, trước bối cảnh Nhật hất cẳng Pháp để độc chiếm Việt Nam, chiến tranh thế giới thứ 2 (1936 - 1945) kết thúc với thắng lợi thuộc về phe đồng minh, phong trào đấu tranh trong nước rộng khắp, Đảng, Bác quyết định tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Cách mạng Tháng 8 thành công, ngày mùng 2/9/1945, Hồ Chủ tịch tuyên đọc Bản Tuyên ngôn độc lập, tuyên bố trước toàn thể nhân dân và bạn bè quốc tế về thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa độc lập, tự do, hạnh phúc.

Tuyên ngôn có đoạn viết: Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy.

 

 

 

69 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đánh bại thực dân Pháp xâm lược với chiến thắng Điện Biên Phủ lẫy lừng 1954, làm nên Chiến dịch Hồ Chí Minh 1975 lịch sử, thống nhất đất nước. Cả nước bước vào thời kỳ cách mạng mới, thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Cùng với đất nước, thành phố, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tiên Lãng luôn vững tin, một lòng theo Đảng, Bác làm cách mạng. Thời kỳ đổi mới, nhân dân Tiên Lãng ra sức thi đua lao động sản xuất, vượt qua khó khăn, xây dựng địa phương vững về kinh tế, mạnh về quốc phòng, đời sống vật chất, tinh thần nhân dân không ngừng được củng cố, nâng cao. Ngày nay, trong bối cảnh có nhiều yếu tố tiềm ẩn phức tạp… song, bằng sự nhất trí, năng động, sáng tạo, Đảng bộ và nhân dân Tiên Lãng quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 27, không ngừng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tuyệt đối trung thành và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, quyết tâm đưa quê hương Tiên Lãng anh hùng vượt qua khó khăn, phát triển bền vững, hội nhập trong xu thế quốc tế hóa, toàn cầu hóa.

Nguồn: daitienlang.vn
Ý kiến phản hồi
Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.
Đài Phát Thanh Tiên Lãng xin chân thành cảm ơn !
Captcha

Tin mới hơn
Tin cũ hơn

Thông tin doanh nghiệp

Ý kiến - Phản hồi

  • Tự Cường
  • Tiên Tiến
  • Quyết Tiến
  • Khởi Nghĩa
  • Cấp Tiến
  • Kiến thiết
  • Thị trấn
  • Quang Phục

Liên kết