Quán triệt Nghị quyết TƯ 9
Ngày 18/08/2014
Lượt xem: 72310

               Sáng 13/8, tại TTBDCT huyện, Huyện ủy Tiên Lãng tổ chức hội nghị cán bộ quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 9 khóa 11 cho hơn 200 cán bộ chủ chốt trên địa bàn.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy quán triệt nội dung cơ bản của kết luận, nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, bao gồm, Nghị quyết về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Đề cương văn kiện trình Đại hội 12 của Đảng, định hướng chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp; quy chế bầu cử trong Đảng; quy định việc lấy phiếu tín nhiệm; tổng kết thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân huyện, quận, phường; các công việc quan trọng Bộ chính trị giải quyết từ hội nghị Trung ương lần thứ 8 đến hội nghị Trung ương lần thứ 9 và một số vấn đề quan trọng khác.

Cũng trong chương trình làm việc, Huyện ủy quán triệt triển khai kế hoạch học tập, tuyên truyền và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 9; các chi đảng bộ cơ sở tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết hoàn thành trong tháng 9 năm 2014.

Nguồn: daitienlang.vn
Ý kiến phản hồi
Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.
Đài Phát Thanh Tiên Lãng xin chân thành cảm ơn !
Captcha

Tin mới hơn
Hiển thị : 10 / 1221 kết quả
Trang: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 «  ·  » 
Tin cũ hơn

Thông tin doanh nghiệp

Ý kiến - Phản hồi

  • Tự Cường
  • Tiên Tiến
  • Quyết Tiến
  • Khởi Nghĩa
  • Cấp Tiến
  • Kiến thiết
  • Thị trấn
  • Quang Phục

Liên kết