Bế giảng lớp đảng viên mới khóa 1 năm 2016
Ngày 21/06/2016
Lượt xem: 10480

         Sáng ngày 17/6, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức Bế giảng lớp đảng viên mới khóa 1 năm 2016.

Lớp bồi dưỡng đảng viên mới khóa 1 có 88 học viên là đảng viên dự bị của các chi đảng bộ trực thuộc, khai giảng ngày 6/6/2016.
Sau 10 ngày, họ viên học tập 9 chuyên đề về Chủ nghĩa Mác - Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta; Chủ nghĩa xã hội và phương hướng đi lên CNXH ở Việt Nam; Phát huy dân chủ XHCN và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế xã hội, phát triển giáo dục đào tạo khoa học, công nghệ, xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, tăng cường quốc phòng an ninh; Tổ chức cơ sở Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Phấn đấu rèn luyện, xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.
Trao giấy chứng nhận cho học viên tiêu biểu
Kết thúc khóa học, 86 học viên tham gia kỳ thi đánh giá, đạt tỷ lệ 98%. Trong đó có 55 học viên đạt loại giỏi, 31 học viên đạt loại khá.
          Sau khi tốt nghiệp, các học viên tiếp tục trở về địa phương, cơ quan mình để rèn luyện, tu dưỡng và phấn đấu về công tác chuyên môn để sớm trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Mai Phương      
Nguồn: daitienlang.vn
Ý kiến phản hồi
Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.
Đài Phát Thanh Tiên Lãng xin chân thành cảm ơn !
Captcha

Tin mới hơn
Tin cũ hơn
Hiển thị : 10 / 38 kết quả
Trang: 1 - 2 - 3 - 4 «  ·  » 

Thông tin doanh nghiệp

Ý kiến - Phản hồi

  • Tự Cường
  • Tiên Tiến
  • Quyết Tiến
  • Khởi Nghĩa
  • Cấp Tiến
  • Kiến thiết
  • Thị trấn
  • Quang Phục

Liên kết