Đảng bộ huyện Tiên Lãng tổ chức đại hội lần thứ 28
Ngày 23/07/2015
Lượt xem: 4429

  5 năm qua, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, song huyện Tiên Lãng vẫn đạt được những kết quả đáng phấn khởi, các chỉ tiêu trên các lĩnh vực kinh tế xã hội cơ bản hoàn thành và vượt mức kế hoạch, quốc phòng an ninh được giữ vững. Có được kết quả trên, Đảng bộ huyện Tiên Lãng đã chung sức đồng lòng, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tổ chức thực hiện các mục tiêu, giải pháp Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 27 đề ra, tạo  diện mạo nông nghiệp, nông thôn đổi mới, đời sống nhân dân được cải thiện rõ nét.

Tập trung cao cho phát triển kinh tế

Trong nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ huyện xác định, để hoàn thành các chỉ tiêu đại hội 27 đề ra phải gắn phát triển kinh tế với củng cố hệ thống chính trị, khi KTXH phát triển ổn định, đời sống người dân được cải thiện thì việc xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể mới đạt kết quả cao. Vì vậy, Huyện ủy lãnh đạo thực hiện các giải pháp thiết thực, nhằm duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng phù hợp thực tế địa phương thuần nông, khơi dậy các nguồn lực trong nhân dân, hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu đề ra.

Tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế bình quân 5 năm (2010-2015) đạt 9,05%/năm, năm 2015 ước đạt 7.028 tỷ đồng. Tỷ trọng các ngành kinh tế: Nông nghiệp, thủy sản - Công nghiệp, xây dựng và Thương mại, dịch vụ năm 2015 ước đạt 47,2% - 21,2% và 31,6%. Bình quân thu nhập theo đầu người ước 31 triệu đồng (chỉ tiêu đề ra là 27,3 triệu đồng). Tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp và thủy sản trong 5 năm tăng bình quân 4,6%/năm (chỉ tiêu là 5,5-6%/năm). Năng suất lúa bình quân năm 2014 đạt 63,06 tạ/ha/vụ; vụ lúa xuân 2015 đạt 70,35 tạ/ha (chỉ tiêu là 62 tạ/ha/vụ). Diện tích cây rau màu hằng năm đạt từ 5.100-5.300 ha, diện tích và sản lượng thuốc lào hằng năm vượt kế hoạch.

Đồng chí Lê Văn Thành, Chủ tịch UBND thành phố và các đồng chí lãnh đạo kiểm tra thực địa công tác xây dựng nông thôn mới tại huyện Tiên Lãng.

Huyện thực hiện cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp đạt kết quả tích cực, cơ bản hoàn thành dồn điền, đổi thửa; bước đầu hình thành các vùng sản xuất tập trung, nhân rộng mô hình cánh đồng mẫu lớn cho hiệu quả kinh tế cao. Toàn huyện có 3.500 ha (bằng 50% diện tích canh tác) cho giá trị sản xuất từ 100 triệu đồng trở lên/ha/năm. Xuất hiện nhiều mô hình sản xuất 4 vụ/năm, doanh thu đạt 600 triệu đồng trở lên/ha/năm. Sản lượng nấm thực phẩm hằng năm đạt từ 550-600 tấn, là địa phương có phong trào trồng nấm thực phẩm dẫn đầu thành phố. Chuyển dịch mạnh sang chăn nuôi tập trung quy mô trang trại và gia trại, duy trì 2.800 ha nuôi trồng thủy sản. Tổng sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác hằng năm đạt từ 15,5 đến 16 nghìn tấn; tăng 7% so với năm 2010. Nhiều HTX nông nghiệp chủ động khắc phục khó khăn, làm tốt các khâu dịch vụ; 14/23 HTX duy trì hợp đồng tiêu thụ sản phẩm cho  nông dân.

Trong 5 năm qua, huyện thu hút thêm 6 dự án đầu tư vào địa bàn, với tổng số vốn đưa vào hoạt động hơn 400 tỷ đồng. Nhiều cơ sở sản xuất gia công hàng xuất khẩu da giầy, may mặc duy trì sản xuất, bảo đảm việc làm và thu nhập cho trên 7.000 lao động. SXKD vật liệu xây dựng, cơ khí sửa chữa nhỏ, mộc dân dụng, dệt chiếu cói được duy trì, phát triển. Hệ thống truyền tải điện được quan tâm đầu tư nâng cấp, với tổng nguồn vốn gần 360 tỷ đồng.  Thương mại, dịch vụ tăng trưởng khá, bình quân 16,2%/năm. Tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn 5 năm đạt 3.000 tỷ đồng; tăng 42,5% so với giai đoạn 2005-2010. Khởi công xây dựng và đưa vào sử dụng nhiều công trình cấp thiết phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục và y tế.

Nông dân thu hoạch lúa bằng máy gặt đập liên hợp trên cánh đồng xã Quang Phục

 

Nhiệm kỳ lần thứ 27, Đảng bộ tạo dấu ấn rõ nét qua sự phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng NTM. Diện mạo làng quê ngày càng khang trang, sạch đẹp hơn, điều kiện sinh hoạt của người dân được cải thiện rõ rệt, nhất là về hạ tầng NTM.  Kinh tế phát triển, đời sống văn hóa xã hội lại càng được quan tâm nhiều hơn. Giáo dục của huyện ngày càng đạt nhiều thành tích cao tại tất cả các cấp học, thực hiện đúng định hướng xây dựng nguồn nhân lực. Trên địa bàn huyện, số làng văn hóa nhiều hơn; y tế, dân số đều hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, sức khỏe của người dân được quan tâm, chăm lo. Huyện huy động và dành nguồn lực đáng kể bảo đảm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, các gia đình chính sách được chăm lo chu đáo, số hộ nghèo giảm rõ rệt. Đây cũng chính là điều kiện cơ bản để an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của  địa phương tiếp tục được ổn định và giữ vững.

 

Xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh

Công tác xây dựng Đảng được coi là then chốt và được Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với nhiều đổi mới và đạt hiệu quả tích cực cả về giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức, kiểm tra, giám sát của Đảng. Huyện ủy chỉ đạo thực hiện hiệu quả cao các Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Việc triển khai có chiều sâu, góp phần thiết thực vào nhiệm vụ xây dựng chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên.  Năm 2014, huyện Tiên Lãng có số tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh chiếm 62%; không có tổ chức cơ sở Đảng xếp loại yếu kém. Số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên chiếm hơn 66%; số đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ còn 0,66%. Huyện làm tốt công tác cán bộ, từ quy hoạch tới đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, bổ nhiêm, điều động, luân chuyển; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và luân chuyển sắp xếp nhiều lượt cán bộ do Huyện ủy quản lý. 5 năm qua, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền được đổi mới rõ rệt, công tác cải cách hành chính đạt kết quả toàn diện và rõ nét. 

Những kết quả trên thể hiện sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện nhiệm kỳ qua tập trung xây dựng khối đoàn kết, nhất trí trong toàn Đảng bộ, đề cao trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ, đảng viên; gắn phát triển kinh tế với xây dựng chỉnh đốn Đảng, củng cố hệ thống chính trị vững mạnh từ cơ sở, nhất là vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo của chi bộ, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ; không ngừng củng cố mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân trên cơ sở xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ; tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và các sở, ban, ngành thành phố…

Nhiệm kỳ 2015- 2020, Đảng bộ huyện Tiên Lãng xác định tiếp tục phát huy dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, chủ động, sáng tạo, phát huy tối đa các nguồn lực, lợi thế để xây dựng kết cấu hạ tầng NTM đồng bộ, nâng chất lượng tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu các ngành kinh tế nông nghiệp, thủy sản gắn với dịch vụ, phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, thân thiện môi trường, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, xây dựng huyện Tiên Lãng phát triển bền vững, phấn đấu đến năm 2020 đạt huyện nông thôn mới, góp phần vào sự phát triển của thành phố.

Nguyễn Văn Tùng

Bí thư Huyện ủy Tiên Lãng

 

Nguồn: baohaiphong.com.vn
Ý kiến phản hồi
Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.
Đài Phát Thanh Tiên Lãng xin chân thành cảm ơn !
Captcha

Tin mới hơn
Tin cũ hơn

Thông tin doanh nghiệp

Ý kiến - Phản hồi

  • Tự Cường
  • Tiên Tiến
  • Quyết Tiến
  • Khởi Nghĩa
  • Cấp Tiến
  • Kiến thiết
  • Thị trấn
  • Quang Phục

Liên kết